“Art when really understood is the province of every human being”

Har lige fået bogen “The art spirit” in af døren, skrevet af Robert Henri, (June 24, 1865 – July 12, 1929) Amerikansk maler og underviser. Henri spillede især en betydelig rolle som kunstorganisator og lærer ved modernismens gennembrud i USA. Blandt hans mange elever var Joseph Stella, Edward Hopper, Rockwell Kent, George Bellows, Norman Raeben, Louis D. Fancher og Stuart Davis. At læse Robert Henris tanker om det at være kunstner er dybt inspirerende, især da han forbinder det med at være kunstnerisk, med kunsten at leve sit liv. Vi er alle skabt til at udleve vores potentiale, siger han, men det kræver at vi udvikler vores naturlige sensitivitet og den anerkendende fantasi, som vi er alle er født med, og som desværre ofte bliver skammet ud i barnets kontakt med de voksne.

“Art when really understood is the province of  every human being. It is simply a question of doing things, anything, well. It is not an outside, extra thing. When the artist is alive in any person, whatever his kind of works may be, he becomes an inventive, searching, daring, self-expressing creature. He disturbs, upsets, enlightens, and he opens ways for a better understanding. Where those who are not artists are trying to close the book, he opens it, shows there are still mores pages possible. The world would stagnate without him, and the world would be beautiful with him; for he is interesting to himself and he is interesting to others. He does not have to be a painter or sculptor to be an artist. He can work in any medium. He simply has to find the gain in the work itself, not outside it.”

Robert Henri. The art spirit.

Slip kontrollen – Wu-Wei

Sommerferien lurer og for de fleste vil det give mulighed for at give slip på de daglige rutiner og dermed skabe et anderledes rum for væren, for ikke-handling og for at slippe kontrollen. Altså i virkeligheden en fortsættelse af at være på Roskilde, men bare uden knap så meget alkohol. Inden for den taoistiske filosofi kaldes det Wu-We og betyder ikke-handling eller ikke-kontrol. Meningen med det er at fremme vores naturlige respons på livet. Som et træ der vokser uden hele tiden at planlægge og tænke denne proces. Det er et budskab om at vi bestemt kan, og bør, anvende vores mentale kapacitet til at skabe retning i vores liv, men kun i en vis udstrækning! Det er et budskab om at slippe kontrollen, der hvor den ikke er gavnlig eller realistisk – om at lade handlingerne vokse frem af sig selv. På denne måde reducerer vi vores illusioner om kontrol og lader hele vores væsen bestemme vores handlinger – ikke blot vores såkaldt rationelle ego.
I en kultur som vores, er der rigtigt mange mennesker der lever et liv, hvor angsten for at tabe kontrol skaber utilfredshed og en konstant stress-tilstand. Vi fortæller os selv at årsagen til denne stress og utilfredshed er manglende kontrol og vi lægger derfor endnu mere energi i at jagte denne illusion – indtil det bliver en negativ spiral vi ikke kan komme ud af. Her har Wu wei som lære, som fokus og som praksis stor værdi. Ved at lære ikke-handling vil vi få en helt anden oplevelse af vores eget væsen, vores hverdag og vores samvær med andre. ( kilde: http://tao-dania.dk/taoisme.html) Rigtig god sommer 🙂

Bundvending af negative tankemønstre

Kender du til den indre kritisk stemme, der sjældent kan se det geniale i dine idéer og projekter? Kender du til oplevelsen af, hvordan en enkelt bemærkning fra et andet menneske, kan sætte et hav af negative tanker i gang? Har du lagt mærke, hvor meget dine tanker styrer dit humør, dit gå på mod og din tro på dig selv? Alt starter med en tanke. Så hvis du i dag opdager, at du har det svært med et eller andet, så vid at det er dine tanker der skaber det og da du ikke ER dine tanker, kan du ved brug af din vilje og din opmærksomme bevidsthed, skifte fokus og tænke på den bedste tanke du kan komme i tanke om, og som du virkelig har det godt med. Derefter erstatter du den med endnu en god, positiv og opløftenede tanke. Lad hele dit fokus glide over på, hvad du virkelig er glad for i dit liv. Bliv der og erstat det med mere af samme slags. På den måde kan du faktisk vende et negativt tankemønster, gøre det svære lidt mere overskueligt og gøre det tunge, lidt lettere at bære.

Kreativitet = livsglæde

“Hvis du ønsker at være kreativ, må du forblive som en 
del af et barn, med den kreativitet og 
opfindsomhed, der er karakteristisk for 
børn, før de er blevet deformeret af voksnes samfund ” 
– Jean Piaget (1896 – 1980)

Undertrykt kreativitet er ifølge både Csikzentmihalyi og Winnicott et problem i forhold til trivsel. Når vi er kreativt engagerede i verden oplever vi stor tilfredshed og glæde og vi fremkalder faktisk os selv. Ikke hvad vi har lært og hvad der er accepteret, men det nye, som vi i kraft af vores særlige opmærksomhed og sensibilitet har fået øje på. Vi fremkalder vores potentiale.

Kreativiteten tilhøre ikke eksklusivt de professionelle kunstnere, musikere, forfattere og designere; Vi er alle født med evnen til at være kreative og det er vores fælles menneskelige arv. Du behøver ikke lave voldsomt om på dit liv, sige dit job op eller flytte til Paris, for at kunne modtage den arv – alt hvad du skal gøre, er at gøre plads i dit liv til at undersøge og arbejde med dit kreative udtryk, til sansende nydelser, leg, tid til dig selv. Men mest af alt, er du nød til at lære hvordan du følger din nysgerrighed i højere grad end din angst. Her er 6 gode råd , der booster din kreativitet:

  • Følg din passion.
  • Bliv ved med at dygtiggøre dig inden for dit felt.
  • Vær nysgerrig og villig til at eksperimentere og fejle.
  • Vær modig og tag imod udfordrende projekter, selvom du kan være bange for om du er dygtig nok.
  • Lær dig selv at kende for at forstå, hvad der bedst understøtter din kreativitet.
  • Vær udholdende og arbejd hårdt.

Blokeringer

“Have no fear of perfection, you’ll never reach it” – Salvador Dali

Den største kreative blokering der findes, er angsten for at lave fejl, også kaldet perfektionisme. De fleste kender den i højere eller mindre grad. Bedømmelsen lurer faretruende lige om hjørnet. Dårlige anmeldelser, dalende salg, dårlig eller ingen indtjening til følge. Vennerne forlader en, huset på tvangsauktion, alt håb er ude og det hele slutter her. Vores kritiske stemme er som regel ret dramatisk og har en tendens til at overdrive situationen.

Vi er vokset op i et fejlfindersystem. Hele vejen op igennem folkeskolen, lærer vi, at når vi begår fejl har vi gjort noget dårligt, ikke ydet godt nok, ikke forstået hvad det var vi skulle, med skyld og skam til følge. Man afleverer en opgave, man får den tilbage med røde streger. Man bliver belønnet når man har forstået at afkode undervisningen og det resultat læreren ønsker. Bedømmelsen integrer sig som en indre delpersonlighed, en indre kritiker eller dommer, der konstant ser fejl og mangler overalt og sjældent kommer med konstruktive, brugbare kommentarer.  Det første skridt mod at fjerne blokeringer er, at blive bevidst om hvilke tanker det er vi har om os selv. Tænker vi: det går jo fantastisk det her, du er måske ikke den bedste til det du gør, men det er jo det her du vil, så du skal bare klø på, det hele skal nok gå. Eller tænker du: det der kan du godt glemme alt om, det er du slet ikke god nok til endnu og det ville være så pinligt, hvis du prøvede og det blev opdaget og du ville blive gjort totalt til grin. Hvad genkender du selv bedst?

Meditation

Meditation er en mental teknik, der har til formål at nå ind til stilheden bag tankerne og ind i en dybere tilstand af ro eller udvidet bevidsthed. Vores tanker kan være os til stor hjælp, fordi vi ved hjælpe af vores tanker kan forestille os ting og dermed løse problemer eller udfordringer i hovedet. Men tanker kan også være direkte skadelige, tænk fx på alle de negative “jeg er” – udsagn vi kender; jeg er talentløs, jeg duer ikke til noget, jeg er deprimeret. Man identificerer sig med disse udsagn, gør dem dermed sande og begynder at tro på dem, med de konsekvenser at det afholder os fra at gøre det vi virkelig gerne vil. Vi er på den måde indhyllet i de historier, begrundelser og etiketter vi sætter på os selv. Det næste der sker, når man først er bundet af en særlig side af sin identitet, er at man går i gang med at fordreje verden for at fastholde denne version af sig selv.

Meditationsøvelserne jeg arbejder med, træner dig i at iagttage dine tanker, uden at du bliver bundet af dem. Men hvem er det så, der iagttager dine tanker? For nogle kan dette spørgsmål og selve oplevelsen af, at vi ikke er vores tanker føles skræmmende. Som om man falder ned i intetheden og det er på sin vis rigtigt, for det iagttagende selv er grænseløst og svært definerbart, en ikke-ting. Ved at træne din kontakt med dette ikke-ting, ingenting eller alting, er det fuldt ud muligt, at blive accepterende, nærværende i nuet og værdsættende. Alle dine devaluerende tanker om dig selv, vil blive til en illuson og dermed kan dine sande recourser frigøres.

Det skabende menneske

Har du en fornemmelse af at du lever et liv ved siden af dig selv? At du er blevet proppet ned i en kasse der ikke rigtig passer? At der mangler noget, men at du ikke ved hvad det er?

Det kreative menneske mærker en dyb længsel efter at udleve sin essens og sit potentiale, efter at sætte sit unikke aftryk og tilføre verden noget værdifuldt. Denne længsel er desværre også forbundet med stor frygt, for hvad nu hvis det fejler og drømmen knuses?

Denne side undersøger de muligheder der er for at arbejde konstruktivt med at forvandle frygten til handlemod, med at styrke intuitionen og forståelsen af hvem vi er og hvad vi vil, for at få det liv du drømmer om.